Search any song here

Hey Krishan Gopal Hari - Bhajan

Singer : Jagjit Singh 41549u3Kz5L
Raag : Yaman
Hey Krishan Gopal Hari, Hey Deen Dayal Hari
EE EEE FED CB-D, B-DEFE EDEDEC B-CHey Krishan Gopal Hari, Hey Deen Dayal Hari
GG GGG GDE CB-D, B-DEFE EDEDEC B-CHey Krishan Gopal Hari, Hey Deen Dayal Hari
EE EEE FED CB-D, B-DEFE EDEDEC B-CTum Karta, Tum Hi Karan
GG GGGG , F#ABA GF#DEHey Param Kripal Hari, Hey Deen Dayal Hari
GG GGGDEDC B-D, B-DEFE EDEDEC B-CRath Hanke Rannbhumi Mein Aur Karam Yog Ke Maram Bataye
GC+C+C+C+ C+C+BA BC+BA GF# D F# AA A F#AB C+BAGAjar Amar Hai Param Tatv Yun Kaya Ke Dukh Sukh Samjhaye
GC+C+C+C+ C+C+BA BC+BA GF# D F# AA A F#AB C+BAGSakha Sarthi Sharnagat Ke
GG GGG F#ABAGF#E DSada Pritpal Hari, Hey Deen Dayal Hari
GG GGGDEDC B-D, B-DEFE EDEDEC B-CHey Param Kripal Hari, Hey Krishan Gopal Hari
Hey Krishan Gopal Hari Hey deen Dayal HariShyam Ke Rang Mein Rang Gayi Meera, Rat Khan to Ras ki Khan Huye
Jag se ankhein Band Kari To Soor Das Ne Daras KiyeMaat Jashodha Brij Nari Ke
Maakhan Chor Hari, Hey Deen Dayal HariJai Krishan Gopal Hari, Jai Nand Ke Lal Hari
EE EEE FED CB-D, B-DEFE EDEDEC B-CJai Krishan Gopal Hari, Jai Nand Ke Lal Hari
G GGG GBA BC+BAG, G GGG GBA BC+BAGJai Krishan Gopal Hari, Jai Nand Ke Lal Hari
GG GGG GDE CB-D, B-DEFE EDEDEC B-CJai Krishan Gopal Hari, Jai Nand Ke Lal Hari
EE EEE FED CB-D, B-DEFE EDEDEC B-C
Share this article :

0 comments:

Post a Comment